Kidung Sumawur

Rp65.000

Only 3 item(s) left in stock.
+
 •  Tanya Kami

  Kidung Sumawur

  Rp65.000

  Tanya Kami

    ... Orang melihat ini sekarang

    Share
  Keamanan Transaksi TerjaminTrust

  Judul : Kidung Sumawur

  Penulis : Retno K Wardani, SS

  Sinopsis Buku :

  Buku antologi geguritan menika sedaya wonten 40 geguritan kanthi maneka warna tema, mila penulis paring irah-irahan “Kidung Sumawur”. Penyusunan buku menika kabagi dados gangsal bagian tema ageng, inggih menika tema keluarga ing bagian awal. Ing tema keluarga isinipun babagan dhiri pribadhi penulis, lan keluarga penulis ingkang sengaja penulis dokumentasikaken ing wujud geguritan. Ingkang kaping kalih tema rasa, ingkang isinipun raos ingkang penulis raosaken lan penulis wujudaken ing geguritan. Tema kaping tiga wonten gegayutanipun kalian pedamelanipun penulis minangka guru, nyritakaken babagan napa kemawon ingkang kedadosan lan dipunraosaken ing sekolah. Kaping sekawan tema lingkungan ingkang nyritakaken punapa kemawon ingkang penulis adepi, penulis raosaken lan kedadosan ing sakupengipun penulis. Pungkasan penulis nyerat tembang macapat mulai saking Maskumambang dumugi Pocung kanthi urut ingkang nyritakaken lampahing gesang manungsa adhedhasar filosofi nami tembang macapat.

  Based on 0 reviews

  0.00 Overall
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  Be the first to review “Kidung Sumawur”

  Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Kategori: ,
  Close Keranjangku
  Close Daftar Keinginan
  Recently Viewed Close
  Close

  Close
  Navigation
  Kategori